Onze Huisregels

 

                                                                                                                          

                                                                    

M.T.C.Realbikers

 

                                   

                    

Onze vergaderingen:

Clubhuisregels

              

-- Het bestuur beslist in samenspraak aan gaande alle clubactiviteiten en materialen.

--- Wij resulteren op minstens drie algemene vergaderingen met alle leden .

--- En een maandelijkse samenkomst der Bestuur.

--- Wij wonen ze met nuchtere geest bij en voorzien ons zonder alcohol tijdens de bespreking.

--- Deze vergaderingen  zijn belangrijk voor de positieve samenhang der leden en bestuur.

                                                         

--- Wekelijks plannen wij een ritje en dit vanaf eind Februari tot eind Oktober.

Onze taak:

--- Wij zullen ook bij anderen clubs een treffen gaan rijden kwestie van goede kontakten

--- Indien mogelijk organiseren wij zelf ook een treffen waarbij iedereen  zijn hulp welkom is.

--- Wij trachten het gebruik van alcohol tijdens de ritten te beperken. 

--- Het vertrek uur van de rit wordt aangehouden zoals  vermeld, bij kleine vertraging graag tijdig een seintje

     aan collega motorrijder of bestuur ( 10 min ).

--- Wij vertrekken met een volle tank en originele documenten.

--- In groep rijden we ketting gewis en blijven op de plaats die we bij vertrek aannemen tot de volgende

       stop en op een veilige afstand van onze voorligger.

--- door zich driemaal te vertonen tijdens het seizoen geef je een teken van respect

     vooral aan het bestuur en anderen leden en voor de inzet van de club .

--- Wanneer de groep door omstandigheden wordt gesplitst wordt er altijd op het eerst volgende punt gewacht.

--- Het gebruik van seingevers wordt toegestaan mits we met een groep van 12 motors zijn.

--- Als er iemand op kop rijd en die valt weg neemt het bestuur het over .

--- Wij zijn loyaal tegenover andere weggebruikers en leden, niet iedereen heeft dezelf de rijstijl. 

--- Wij komen samen om onze hobby uit te oefen en trachten iedere rit veilig af te sluiten.

--- Ook om de partners van onze motor makkers beter te leren kennen trachten we enkele activiteiten te doen met het gezin.

--- Wanneer er zich ongemakken met andere leden of bestuur voordoen tijdens een rit trachten we dit

       voor het einde op te lossen of zeker kenbaar te maken.

--- Indien zich prachtige bochten voordien tijdens de rit laat je voorliggers op een rustige manier iets merken en voeg na

       happy tijd terug in op de plaats die je verlaten had.

 

Onze ritten:

-- Genieten met hart en ziel van onze hobby en de club in alle eer respecteren.

   Onberispelijk gedrag of schande leidt tot uitsluiting. - wij rijden voor eigen verantwoordelijkheid.

                            Hoe kan je lid worden ?

-- Heel eenvoudig contacteer iemand van het bestuur en deze zal je nodige uitleg verschaffen,geef hem je

   naam,adres enz . en betaal 25 lidgeld en je ontvangt even later je lidkaart en je T-shirt.

Start
Ons bestaan.
Bestuur
Regelementen.
Ons motor treffen.
Kalender 2021
Sponsers.
Gastenboek.
Links.